زیورآلات فلزی

احسان قاسمی

 

کارشناسی ارشد صنایع‌دستی (هنر اصفهان)

بیانیه

فلز را لمس کردم تا شناختمش. اما لمس کردن کلمات دشوار است.

در مسیر شناخت مفاهیم با فلزات بازی می‌کنم.گاهی متن‌های زیبایی را خلق می‌کنند.

بیوگرافی

کمی بعد از گذشته …
گرمای مرداد سال 1392ه.ش را در خاطر دارم که به اصفهان، شهر جهانی صنایع دستی، مهاجرت کردم. از آن روز کوچه‌ای دیگر انتظار گذر من را داشت.
در گذر بودم، ضربه‌های آرام چکش چنان فلز سخت را نرم کرده بود و حرکت‌های قلمی کوچک چنان نقشی بر دلم انداخت که راهم را از آن کوچه آغاز کرد. کوچه ای خالی از گذشته.
 و همین ضربه‌ها به مرور مرا از آن کوچه به کوچه‌ای دیگر و از آن به دیگری و گاهی هم از خیابان می‌گذشتیم. راه هموار نبود، گاهی چند ضربه‌ای هم به
خودم میخورد. شدت درد لذت تماشای زیبایی‌ها را می‌گرفت. تا بلآخره مرا به دانشگاه کشاند.فکرش را نمی‌کردم. اما …کم کم کوچه‌ها شبیه به‌هم شدند.
رنگ گذشته را گرفتند. تکرار ! تکرار موضوع‌ها، تکرار نقش‌ها، تکرار فرم‌ها، تکرار قاب‌ها، تکرار راه‌ها، تکرار کوچه‌ها و تکر ااا ررر …
غیر از پسین. (عصر) پسین که می‌شد کوچه‌های کاهگلیِ قدیمیِ دانشگاه قرمز تر میشدند، کمی متفاوت‌تر. پسین  رنگ دیگری به آن‌ها می‌داد.
هنوز خسته نشده بودم از ضربه های تکراری چکشم، اما درِ کارگاه بسته میشد و من در بین کوچه‌های پسین، خودم را می دیدم که باقیمانده ضربه‌های چکش را
با صدای پاهایم تنظیم می‌کردم و نقش می‌بستم در فردا.

مدارک و افتخارات

  •  دبیر انجمن‌علمی صنایع‌دستی دانشگاه هنراصفهان در سال‌های 1398، 1401 و 1402

  • کسب رتبه اول در دومین رویداد نمایشگاه نیمسالانه دانشگاه هنر اصفهان در تاریخ 1398

  • کسب رتبه دوم رشته قلم زنی، در سی وچهارمین دوره مسابقات فرهنگی هنری سیمرغ مرحله کشوری در سال 1395

  •   کسب رتبه اول رشته قلم زنی، در سی و چهارمین دوره مسابقات فرهنگی هنری استان اصفهان در تاریخ 1395