درباره پسین:

 

تقدم هم، از تأخر چیزی بوجود می‌آید.

پسین، در پِی پس از این است.

 

 پسین ارائه دهنده زیورآلات هنرمندانی است که می‌کوشند آثاری پس از آنچه تاکنون خلق شده، تولید و طراحی کنند.

 پسین محور ارزشی خود را خلاقیت در طراحی و تولید مفاهیم و معانی در زیورآلات قرار داده است.

 زیورآلاتی که زیبایی‌هایشان در پس فرم‌ها و مفاهیم‌شان در پس نقش‌ها یافت می‌شود. زیورآلاتی در بند مفاهیم، خلاقیت و زیبایی‌ها.

به جستجوی حقیقت می‌پردازد و از زبان هنر سعی در بیان آن دارد.

در گذر لحظه های نخستین

سوار  بر  تخت    برزین1

در سیر    و   در   پی   پسین 2      گاه

گاه  بی   فرجام3

گاه   نیک   فرجام4.

 

 

 

 

پی‌نوشت:

  1. بُرزین (جهنِ بُرزین): بر پایه‌ی گزارش فردوسی، پیشینه‌ی این تخت به عهد فریدون می رسد(همان تخت طاقدیس). پس از آن که فریدون، ششمین پادشاه خاندان پادشاهی پیشدادی، بر ضحاک پیروز می‌شود و او را دردماوند زندانی می‌کند، سپس نوبت آن فرا می‌رسد که بر تخت پادشاهی بنشیند. در این زمان مردی به نام جهن ِ بُرزین‌، از اهل دماوند، برای فریدون تختی می‌سازد و گرداگرد آن را گهر می‌نشاند و آن را به فریدون شاه تقدیم می‌کند:

یکی مرد بُد در دماوند کوه

که شاهش جدا داشتی از گروه

کجا جهنِ بُدی نامِ اوی

رسیده به هر کشوری نامِ اوی

یکی نامورشاه را تخت ساخت

گهر گرد برگردِ او درنشاخت.

  1. پسین: واژه‌ای غنی به معنای آخرین که در اصطلاح به زمان قبل از غروب اطلاق می‌شود.
  2. بی فرجام : آن‌که یا آنچه عاقبتش خوب نباشد.
  3. نیک فرجام: کسی که عاقبت وی خوب باشد.

سایت فروشگاهی

آثار موجود هنرمندان پسین را ببینید و به سلیقه خود تهییه کنید.

هنرمندان پسین

با هنرمندان پسین بیشتر آشنا شوید.

مقالات پسین

مقالات پسین را مطالعه کنید و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

پسین 386